Troškovi otvaranja tvrtke

Do sada smo se u  Vodiču za pokretanje novog posla i Vodiču za otvaranje tvrtke bavili „tehničkim“ aspektima pokretanja vlastitog posla, a sada je vrijeme za osvrt na financijske aspekte procesa vezanog uz otvaranje tvrtke. Nakon što ste razradili poslovnu ideju, odnosno odlučili čime će se vaša nova tvrtka baviti, nastavite čitati i saznajte koji su to inicijalni troškovi otvaranja tvrtke na koje je potrebno računati kako bi uspješno pokrenuli vlastiti posao.

Troškovi za otvaranje d.o.o.-a

Nakon što ste prikupili i razumjeli sve dostupne informacije o pokretanju vlastitog posla i odlučili kako je otvaranje d.o.o.-a najprikladniji oblik poslovanja, lista obaveznih financijskih izdataka će po prilici izgledati ovako:

Rezervacija imena tvrtke

Na raspolaganju imate mogućnost odabira rezervacije imena tvrtke, s time da napominjemo kako ovaj korak nije obavezan.  Ako ipak želite rezervirati odabrano ime za vašu novu tvrtku, na Trgovački sud ćete dostaviti popunjen obrazac RZ i OIB tvrtke na temelju kojih sud donosi odluku o potvrdi rezervacije.  Visina sudske pristojbe za rezervaciju imena d.o.o.-a iznosi 10,00 kn.

1. Ovjera dokumentacije kod javnog bilježnika

Nakon što ste odabrali naziv tvrtke i djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti – NKD 2007. , vrijeme je za ovjeru dokumentacije kod javnog bilježnika i na Trgovačkom sudu. Troškovi registracije djelatnosti iznose 150 kn po djelatnosti, dok je za ovjeru dokumentacije kod javnog bilježnika potrebno izdvojiti približno 2.500 kn.

Prvi korak ukupno (cca): 2.650 kn

 

2. Registracija na Trgovačkom sudu i objava u „Narodnim novinama“

Kako bi kompletirali proces za otvaranje tvrtke  potrebno je na privremeni žiro-račun u banci uplatiti temeljni kapital od minimalno 20.000 kn. Potvrdu o uplati će, s ostalom dokumentacijom, javni bilježnik poslati na Trgovački sud koji upisuje društvo u Sudski registar. Sudska pristojba u ovom koraku iznosi 400,00 kn, dok će vas objava u Narodnim novinama koštati 900 kn.

Drugi korak ukupno (cca): 21.300 kn

 

3. Državni zavod za statistiku

Kako bi od Državnog zavoda za statistiku zaprimili „Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta“ u nadležni ured DZS-a dostavljate kopiju Rješenja o upisu u sudski registar, obrazac RSP-1 i OIB tvrtke. Uz to, potrebno je izvršiti uplatu u iznosu 55 kn u korist Državnog proračuna.

Treći korak ukupno: 55 kn

Dakle, za podmirenje troškova javnobilježničkih usluga, sudskih pristojbi i ostalih naknada potrebno izdvojiti približno 24.005 kn. Važno je naglasiti da je riječ o okvirnim troškovima – što znači da ovise o visini tarifa pojedinih javnobilježničkih ureda. Isto tako, treba uzeti u obzir želite li rezervirati ime tvrtke i/ili izraditi pečat. Rezervacija željenog imena na Trgovačkom sudu naplaćuje se dodatnih 10 kn, dok će za izradu pečata biti potrebno izdvojiti oko 200 kn. Iako neobavezna, izrada pečata se preporučuje. Tako se sveukupni troškovi za otvaranje d.o.o.-a (uz izradu pečata, bez rezervacije imena) kreću oko 24.205 kn.

Troškovi za otvaranje j.d.o.o.

Kao što smo napomenuli u jednom od prethodnim tekstova gdje smo objasnili kako otvoriti j.d.o.o., sukladno aktualnom Zakonu o trgovačkim društvima biti će potrebno osigurati minimalno 10,00 kn temeljnog kapitala. S obzirom na to kako temeljni kapital nije jedini financijski izdatak pri pokretanju ove vrste trgovačkog društva – krenimo redom u pregled inicijalnih troškova pokretanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

Rezervacija imena tvrtke

Kada ste odabrali naziv tvrtke i provjerili dostupnost na web stranicama Sudskog registra, na raspolaganju imate mogućnost odabira rezervacije imena koja nije obavezna. U slučaju da ipak želite rezervirati odabrano ime za vašu novu tvrtku, biti će potrebno dostaviti popunjen obrazac RZ i OIB tvrtke na temelju kojih nadležni Trgovački sud donosi odluku o potvrdi rezervacije. Trošak rezervacije imena j.d.o.o.-a u ovom opcionalnom koraku iznosi 10,00 kn.

1.Troškovi javnog bilježnika

U procesu za otvaranje j.d.o.o. prvi troškovi i naknade se javljaju kod ovjere dokumentacije u javnobilježničkom uredu. Ponavljamo – dokumentacija koju ćete trebati prikupiti za ovaj korak je sljedeća:

  • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po;
  • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva;
  • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja;
  • Odluku o imenovanju članova uprave;
  • Odluku o određivanju adrese društva;

Za ovjeru navedene dokumentacije će vam biti potrebno izdvojiti približno 500 kn, dok se Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja naplaćuje 47,50 kn.

Prvi korak ukupno (cca): 547,50 kn

 

2. Upis u Registar tvrtki na Trgovačkom sudu

Nakon dobivanja potvrde o uplati temeljnog kapitala (10 kn), potrebno je istu dostaviti javnom bilježniku koji podnosi prijavu za osnivanje j.d.o.o.-a Trgovačkom sudu.  

Za upis u sudski registar potrebno je izvršiti uplatu sudske pristojbe u iznosu od 60,00 kn, kao i  objavu o osnivanju poduzeća u „Narodnim novinama“ za što će biti potrebno izdvojiti 200,00 kn.

Drugi korak ukupno(cca): 270,00 kn

 

3. Državni zavod za statistiku

Nakon upisa nove tvrtke u sudski registar potrebno je od Državnog zavoda za statistiku ishoditi Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. Za to će, uz presliku Rješenja o upisu u sudski registar, obrasca RSP-1 i OIB tvrtke, biti potrebno izvršiti uplatu od 55 kn u korist Državnog proračuna.

Treći korak ukupno: 55 kn

Kada se sve zbroji i oduzme, za podmirenje troškova javnobilježničkih usluga, sudskih pristojbi i ostalih naknada za otvaranje j.d.o.o. –a  biti će potrebno izdvojiti približno 872, 50 kn.

Napominjemo kako je u ovdje riječ o okvirnim troškovima, a to znači da ovise o visini tarifa pojedinih javnobilježničkih ureda. Isto tako, treba uzeti u obzir želite li rezervirati ime tvrtke i izraditi pečat. Kao što smo ranije napomenuli, rezervacija željenog imena tvrtke će vas koštati dodatnih 10 kn dok će za izradu pečata biti potrebno izdvojiti oko 200 kn. Iako neobavezna, izrada pečata se preporučuje. Tako se sveukupni troškovi za otvaranje j.d.o.o.-a (uz izradu pečata, bez rezervacije imena) kreću oko 1072,50 kn.

Vjerujemo kako smo vam ovim pregledom uspjeli razjasniti situaciju vezanu za inicijalne troškove pokretanja tvrtke, a kako bi što lakše započeli svoje poduzetničko putovanje, savjetujemo da se dodatno informirate o dostupnim potporama za samozapošljavanje.