Sudjelovanje na poreznom nadzoru

Porezni nadzor je postupak kojeg provodi Porezna uprava (PU) kako bi provjerila vodite li ispravno poslovne knjige te na temelju njih plaćate sve poreze.

Kriteriji po kojima PU određuje kada i koga će nadzirati i kontrolirati nisu poznati, no svakako je za očekivati da će Vas nadzor obuhvatiti i nekom trenutku – nije pitanja hoće ili neće, već KADA će se to dogoditi.

Postupak nadzora započinje tako da vam dostave obavijesti o poreznom nadzoru, iako se i ne mora uvijek dostaviti obavijest već može doći do neposrednog nadzora tj. onda kada porezni inspektor smatra da bi se dostavom obavijesti ugrozila svrha poreznog nadzora.

Sam postupak nadzora traje nekoliko dana pa do više mjeseci, a sve ovisno o veličini poreznog obveznika, vrsti i broju poreza koji se nadziru, razdoblju oporezivanja koji je predmet poreznog nadzora kao i suradnji poreznog obveznika.

Porezni inspektor koji vodi postupak određuje rokove u okviru zakonskih rokova, ali ih može postaviti i po slobodnoj procjeni. Porezni obveznik ima pravo na opravdani zahtjev za produljenje roka uz ispunjenje određenih uvjeta, a svakako je poželjno da porezni obveznik dobro poznaje postupak i tijek poreznog nadzora kako bi mogao iskoristiti svoja zakonska prava.

U poreznom nadzoru možete aktivno sudjelovati, no i ne morate. Svakako je poželjno da ste aktivni, a dobro je u tom slučaju uz sebe imati i pomagača u poreznom nadzoru tj. stručna osoba (npr. ovlašteni računovođa) koji nastupa uz nazočnost poduzetnika i pomaže savjetima, poznaje proces i radi u interesu poduzetnika.

Novčane kazne za lakše, teže i najteže porezne prekršaje propisane su Općim poreznim zakonom te se određuju u iznosu od 200,00 do 200.000,00 kuna.

Trebate li stručnu pomoć kod poreznog nadzora, javite nam se bez obzira bili naš Klijent ili ne. Naše iskustvo i znanje značajno može pomoći kako bi porezni nadzor prošao što više u Vašu korist.