Savjeti

OTVARANJE TVRTKE

d.o.o.  /   j.d.o.o.

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj Vodič za otvaranje tvrtke gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju infografike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.

OTVARANJE j.d.o.o.

U  našem Vodiču za pokretanje novog posla smo pisali o otvaranju tvrtke i obrta, a između ostalog je bilo riječi i o temama koje se odnose na otvaranje j.d.o.o. – relativno novog oblika tvrtke koji je u moguće pokrenuti na osnovi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima (Nar. Nov. Br.111/12). S obzirom na to kako svakodnevno zaprimamo velik broj upita vezanih za otvaranje j.d.o.o.-a, u ovom tekstu ćemo pružiti detaljne informacije o razlikama između d.o.o. i j.d.o.o., detaljno objasniti kako otvoriti j.d.o.o., nabrojati fiksne mjesečne troškove o kojima bi kao vlasnik tvrtke trebali voditi računa te dati općenite informacije vezane za zatvaranje j.d.o.o.

OTVARANJE OBRTA

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s  Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

TROŠKOVI OTVARANJA TVRTKE

Do sada smo se u  Vodiču za pokretanje novog posla i Vodiču za otvaranje tvrtke bavili „tehničkim“ aspektima pokretanja vlastitog posla, a sada je vrijeme za osvrt na financijske aspekte procesa vezanog uz otvaranje tvrtke. Nakon što ste razradili poslovnu ideju, odnosno odlučili čime će se vaša nova tvrtka baviti, nastavite čitati i saznajte koji su to inicijalni troškovi otvaranja tvrtke na koje je potrebno računati kako bi uspješno pokrenuli vlastiti posao.

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI

Kako bi vaše poslovanje od prvoga dana  krenulo u pozitivnom smjeru, od izuzetne je važnosti obratiti pažnju na detalje koji se odnose na osiguravanje optimalnih uvjeta obavljanja djelatnosti, što prvenstveno uključuje pitanje minimalnih tehničkihuvjeta. U tekstu koji slijedi ćemo vam pružiti detaljne smjernice o potrebnoj dokumentaciji i postupku dobivanja svih potrebnih dozvola kako bi vam početak poslovanja prošao što jednostavnije i uspješnije.

SEZONSKI OBRT

Kao što smo pisali u našem Vodiču za pokretanje novog posla, obrt se kao samostalno i trajno obavljanje djelatnosti, osim trajno, može obavljati i sezonski. To znači da možete otvoriti obrt i odabranu djelatnost obavljati samo jedan dio godine, a najdulje u trajanju od šest mjeseci. Obrti koji se mogu obavljati sezonski propisani su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti. U ovom tekstu ćemo se, dakle, fokusirati na specifičnosti sezonskog obavljanje obrta, objasniti ćemo koje su obaveze sezonskih obrtnika te na koji način mogu riješiti pitanja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

KAKO USPJEŠNO ODABRATI NAZIV TVRTKE

Bez obzira koji oblik trgovačnog društva ste odlučili osnovati, inicijalni korak pri realizaciji poslovne ideje je upravo odabir imena buduće tvrtke. Iako se na prvi pogled čini kao jednostavan proces, u stvarnosti  postoji određeni broj zakonskih i kulturoloških ograničenja o kojima treba voditi računa pri izboru naziva poslovnog pothvata.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Nakon što se odlučili koji tip poslovanja želite pokrenuti, odnosno, hoćete li poslovati u obliku tvrtke ili obrta, vrijeme je za razradu plana realizacije poslovne ideje.  Do sada ste napravili popis i razmislili o svim argumentima „za“ i „protiv“, savjetovali se u odgovarajućim institucijama i portalima (Zavod za zapošljavanje, Porezna uprava, javni bilježnik, Poslovni servis 🙂 ) te imate općenitu sliku o tome tko su vam konkurenti. Sljedeći korak je izrada  poslovnog plana, a gdje je jedan od najvažnijih elemenata istraživanje  tržišta o kojemu će biti riječ u narednom tekstu.

3 NAJPOVOLJNIJA NAČINA KAKO OSIGURATI POSLOVNI PROSTOR

U našem Vodiču za otvaranje tvrtke smo pisali da, kako bi  uspješno zaključili postupak prijave nove tvrtke u nadležnu ispostavu Porezne uprave, je prije dostave dokumentacije potrebno osigurati poslovni prostor. To konkretno znači  da vam je potrebna valjana adresa koju ćete navesti kao sjedište tvrtke. Štoviše, ako djelatnost kojom se vaša novoosnovana tvrtka želi baviti pretpostavlja uredski prostor, a isti nemate u vlasništvu ili vam se u trenutni plan budžeta ne uklapa kupnja poslovnog prostora – nastavite čitati. U tekstu koji slijedi ćemo predstaviti tri praktična i financijski isplativa načina na koje možete osigurati poslovni, odnosno radni prostor i  započeli poslovanje uz najviši stupanj funkcionalnosti i što niže inicijalne troškove.

Potpore za samozapošljavanje koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje

Jedno od prvih pitanja vezano uz otvaranje obrta, odnosno tvrtke odnosi se na načine pribavljanja početnog kapitala potrebnog za pokretanje poslovanja. Na raspolaganju su vam poduzetničke edukacije i opcije financiranja pokretanja poslovanja koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje. U nastavku pročitajte kratki opis svake od dostupnih mjera, uz napomenu kako je sljedeći tekst isključivo informativnog karaktera te savjetujemo dodatno informiranje o dostupnim mjerama  u ispostavama Zavoda na vašem području.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Nastavno na prethodni post objavljen početkom siječnja gdje smo predstavili najznačajnije potpore za samozapošljavanje koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje kao jednu od mogućnosti pribavljanja početnog kapitala za vašu novu tvrtku ili obrt –  donosimo novosti koje se tiču izmjena u sklopu navedene mjere dostupne svima vama kojima su potrebna financijska sredstva za otvaranje tvrtke ili otvaranje obrta. S obzirom na to da ovaj set potpora za samozapošljavanje obuhvaća značajne promjene u odnosu na 2016. godinu – nastavite čitati i saznajte sve potrebne informacije o tome ostvariti pravo na bespovratna financijska sredstva za pokretanje vlastitog posla.

PITANJA I ODGOVORI