Potpore za samozapošljavanje koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje

Jedno od prvih pitanja vezano uz otvaranje obrta, odnosno tvrtke odnosi se na načine pribavljanja početnog kapitala potrebnog za pokretanje poslovanja. Na raspolaganju su vam poduzetničke edukacije i opcije financiranja pokretanja poslovanja koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje. U nastavku pročitajte kratki opis svake od dostupnih mjera, uz napomenu kako je sljedeći tekst isključivo informativnog karaktera te savjetujemo dodatno informiranje o dostupnim mjerama  u ispostavama Zavoda na vašem području.

 

1.„Učenjem do poduzetnika” – osposobljavanje i obrazovanje mladih

Ovaj paket mjera se odnosi na obrazovanje trenutno nezaposlenih osoba, a cilj je osposobljavanje potencijalnih mladih poduzetnika, odnosno afirmacija vrijednosti poduzetničkog potencijala mladih. Ciljane skupine na koje se ova mjera odnosi su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju koje se žele samozaposliti te im je potrebna dodatna podrška u smislu razvoja poduzetničkih vještina.

Grupe na koje se odnosi ova mjera su sljedeće:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mj.
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci;
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci;
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a;
 • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
 • osobe starije od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
 • osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
 • ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Trajanje ove edukacije je 6 mjeseci, a od polaznika se očekuje plaćanje naknade za mentorstvo koja je utvrđena prema Troškovniku uz Program učenja i iznosi 700 kn mjesečno po polazniku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje polaznicima osigurava sljedeće naknade:

 • novčana pomoć u iznosu od 1.248,00  kuna razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju;
 • stvarni troškovi prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na obrazovanju;
 • ­troškovi osiguranja po propisima HZMO-a;
 • posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%.

Prijava polaznika izvršava se na temelju Javnog poziva, a sama mjera se može provoditi u konkretnom poduzetničkom okruženju, poduzetničkom inkubatoru ili drugim pravnim osobama koje mogu pružiti usluge poduzetničkog inkubatora.

Detalji o vezi ove mjere su dostupni na linku: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11758

 

2. Osposobljavanje za samozapošljavanje – paket mjera za nezaposlene žene

Ova opcija se odnosi na paket mjera za nezaposlene žene, a radi se o edukaciji za stjecanje vještina upravljanja poduzećem i obrtom s ciljem održanja poduzetničkog pothvata.

Ciljne skupina su nezaposlene žene koje se žele zaposliti i koje ulaze u sljedeće kategorije:

 • mlade nezaposlene žene u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mj;
 • mlade ženske osobe do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mj.;
 • mlade ženske osobe do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mj.;
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a;
 • dugotrajno nezaposlene žene starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
 • žene starije od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
 • žene starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
 • ostale nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Polaznici edukacije imaju pravo na novčanu pomoć u iznosu od   od 1.248,00  kuna razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju,  naknadu za  stvarne troškove prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na obrazovanju, pokrivene troškove osiguranja po propisima HZMO-a  te posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%.

Detaljne informacije su dostupni na sljedećem linku:  http://www.hzz.hr/default.aspx?id=14322

 

3. “Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje

Cilj mjere ove mjere je   pružanje stručne i financijske podrške pri realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta.

Skupine na koje se ova mjera odnosi su sve nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju Zavoda, izrađenim Profesionalnim planom zapošljavanja te koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje.

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca;
 • mlade do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci;
 • mlade do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci;
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a;
 • ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a.

Ovim projektom su također obuhvaćene i osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (100% visina subvencije).

Trajanje programa je 12 mjeseci uz visinu subvencije do 25.000 kn,odabir korisnika za vrši na temelju javnog poziva, poslovnog plana te obrade zahtjeva nakon zaprimanja.

Kako bi ušli u selekcijski proces, morate izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu.

Napominjemo da osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100 % vlasništvu, dok se potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika.

Važno je napomenuti da se osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje, ista se ne može ponovo odobriti.

Detalnije o ovoj mjeri pročitajte ovdje: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11746

 

4. „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu”

Potpora za samozapošljavanje u zelenom gospodarstvu namijenjena je samozapošljavanju u sljedećim djelatnostima: proizvodnja obnovljivih izvora energije (biomasa, biogoriva, proizvodnja sunčevih toplinskih  sustava, vjetroenergije i fotonaponskih sustava te razvoj geotermalnih izvora energije), održavanje sustava za proizvodnju obnovljivih izvora energije, poslovima na unapređenju energetske efikasnosti, reciklaža otpada, eko turizmu, zaštiti okoliša, očuvanju tradicije i kulturne baštine.

Cilj ove mjere je pružanje stručne i financijske podrške u realizaciji poduzetničkih ideja mladim nezaposlenim osobama koji se žele samozaposliti u zelenom gospodarstvu.

Ciljane skupine su mlade nezaposlene osobe do 29 godina života prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje imaju izrađen Profesionalni plan zapošljavanja te koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje.

Za poticaje u sklopu ove mjere se možete aplicirati ukoliko pripadate u neku od sljedećih skupina:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca;
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci;
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci;
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a;
 • ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a.

Program se provodi 12 mjeseci, a visina subvencije se kreće do najviše 27.000 kn. Od toga je moguće ostvariti do 25 000 kn subvencije za pokretanje posla te 2.000 kn za obrazovanje, savjetovanje, konzultantske usluge te usluge mentora.

Korisnici ove mjere mogu biti nezaposlene mlade osobe koje imaju razrađen Profesionalni plan zapošljavanja te su prošle aktivnosti za samozapošljavanje.

Način odabira korisnika putem javnog poziva, poslovnog plana te obradom zahtjeva nakon zaprimanja.

Potpora se odobrava mladim nezaposlenim osobama do 29 godina života koji žele pokrenuti zelene poslove kroz samozapošljavanje tako da 25 000 kn ulože za pokretanje posla te 2 000 kn za obrazovanje, stručno usavršavanje, troškove mentorstva, savjetovanja ili konzultantske usluge kako bi kroz taj oblik dobili potrebna znanje i vještine i time umanjili mogućnost propadanja poduzetničkog pothvata. Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a određuje se prema troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Troškovnik podrazumijeva osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih 5 mjeseci obavljanja djelatnosti.

Detalje u vezi pokretanja poduzetničkog pothvata vezanog za zeleno gospodarstvo možete pronaći ovdje: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=21355 .