Porezno savjetovanje

U svojem poslovanju, Poslovni servis d.o.o. pruža veliki raspon usluga u najrazličitijim slučajevima od poreznih obveznika-građana, manjih obrtnika te obrtnika “dobitaša” do manjih i srednjih poduzeća.

Kako se povećava veličina firme čini se da one troše proporcionalno više novca na unutarnje računovođe ili ljude koji se unutar firme bave s ispunjavanjem porezne obveze što ima svoje pozitivne i negativne strane. Ipak jedno je sigurno što je veličina tvrtke veća to je složenost optimalnog izračuna porezne obveze veća ali su i prilike za uštedu značajnije. U Hrvatskoj se, a i u svijetu, manje tvrtke a pogotovo obrtnici u velikom postotku oslanjaju na vanjske profesionalne računovođe. To se reflektira na relativno velike psihološke troškove ispunjavanja porezne obveze. Omjer kvalitete i cijene usluge govori u prilog “outsourcingu” pa je isplatljivije zaposliti još jednu stručnu osobu u osnovnoj proizvodnoj djelatnosti poduzetnika nego osobu zaduženu za obvezni ali neprofitabilni dio poslovanja u knjigovodstvu.

Mi Vam svojim iskustvom i znanjem garantiramo jeftin, pravilan i zakonit izračun porezne obveze uz maksimalne uštede.

Nedavne (i najavljene) porezne reforme (poreza na dohodak i poreza na dobit) utjecale su na povećanje troškova ispunjenja porezne obveze a kod nas je ustaljena praksa da je obračun plaća i poreza na dohodak dio zakonodavstva koji se najčešće mijenja. Nije dovoljno pratiti rad Sabora već treba pratiti i rad lokalnih skupština, mišljenja i tumačenja raznih ministarstava te sudsku praksu.

Već najavljene strukturne promjene u poreznom sustavu i poreznoj politici Republike Hrvatske dodatno će povećati troškove poslovanja poduzetnika. Najave smanjenja sive ekonomije i pojačanog nadzora pravilnog poslovanja te prisilne naplate od strane Ministarstva financija sigurno ne zvuče ugodno, na Vama je da se na vrijeme odlučite za sigurnost tepronađete partnera u našoj tvrtci.

Za vas radimo:

 • izradu mjesečnog i konačnog obračuna PDV-a, te praćenje knjige URA I IRA
 • izradu godišnje porezne prijave poreza na dohodak (povrat poreza) građanina i obrtnika,

Jer ako ste tijekom godine:

 • primali plaću, ali neredovito
 • primali plaću, ali ste bili na bolovanju
 • primali plaću, a uz nju primali i honorare, najamnine, provizije…
 • primali plaću , a plaćali dopunsko zdravstveno i životno siguranje
 • imali dohodak od najamnine, a niste iskoristili osobne olakšice
 • imali bilo koju kombinaciju navedenih točaka

Provjeriti ćemo za vas jeste li obvezni prijaviti porez na dohodak ili imate pravo na povrat poreza na dohodak

 • izradu prijave poreza na dobit sa svim prilozima
 • izradu prijava poreza na promet nekretnina
 • izradu svih vrsta prijava iz područja posebnih poreza
 • praćenje i analizu poreznih propisa koja se odnose na Vaše područje poslovanja
 • suradnja s inspekcijama u momentu kontrole
 • izrada primjedbi i žalbi na zapisnike i rješenja Porezne uprave
 • neograničeno telefonsko i po potrebi pisano davanje stručnih savjeta te upućivanje na optimalna rješenja kako u stručnim pitanjima vezanima uz pravilan izračun porezne obveze tako i u svim upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i lokalne samouprave