Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Kako osigurati poslovni prostor?

Da  li je prije otvaranja tvrtke potrebno osigurati poslovni prostor ? Što je potrebno učiniti u slučaju da nemam vlastite prostorije za obavljanje djelatnosti?

Da. Naime, kako bi registrirali tvrtku, potrebno je imati osiguran poslovni prostor. To rješavate prije prijave novoosnovane tvrtke nadležnoj Poreznoj upravi.

Poslovni prostor je najjednostavnije pribaviti tako da ga iznajmite, a procedura je sljedeća: S vlasnikom nekretnine (neovisno da ste to vi, Vaši roditelj ili rodbina) potrebno je sklopiti ugovor o najmu. Obrazac Ugovora o najmu se moguće je kupiti u knjižarama Narodnih Novina, a možete ga izraditi i sami. U tom slučaju napominjemo da je potrebno navesti sve potrebne podatke. Trebat ćete dva primjerka spomenutog ugovora o najmu – jedan za tvrtku i jedan za najmodavca.

Nakon toga, popunjeni ugovor je potrebno dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi kako bi se cijeli proces registrirao, odnosno, kako bi na mjesečnoj bazi krenuli pristizati računi za porez, tj. kako bi mogli podmirivati obaveze prema nadležnoj Poreznoj upravi i najmodavcu. Napominjemo da najam poslovnog prostora uvijek plaćate direktno na žiro račun najmodavca. Nadalje, kako bi izbjegli neugodne situacije s Poreznom upravom, svakako obratite pažnju na to da je cijena poslovnog prostora u skladu s kvadraturom prostora kojeg unajmljujete. Kao i prije svakog koraka vezanog uz vašu tvrtku,  prije poduzimanja konkretnih aktivnosti preporučujemo konzultacije s  knjigovođom i poreznim predstavnikom.

 

Kako osigurati financijska sredstva za početak poslovanja?

Prvi put pokrećem posao i potrebna su mi financijska sredstva za temeljni kapital, opremu, plaće itd. Kome se mogu obratiti za poticaje?

Kada se radi o poticajima za osnivanje malih i srednjih poduzeća, na raspolaganju su vam bespovratne potpore za razvoj poduzetništva koje nude državne agencije (HAMAG BICRO), poticaji koje dodjeljuju ministarstva (Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva,poduzetništva i obrta) te županije, gradovi i općine.

Druga opcija se odnosi na kreditiranje po subvencioniranim kamatnim stopama, ovisno o mogućnostima koje nuda banke te Hrvatska banka za obnovu i razvitak – HBOR.

Nadlje, možete se prijaviti za mjere edukacije i poticaja za za otvaranje tvrtke ili obrta koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ukoliko ste kao primarnu djelatnost odabrali poljoprivredu, savjetujemo da proučite Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje  2014. – 2020. (popis mjera s osnovnim informacijama) koji obuhvaća sveobuhvatni popis mjera, projekata i poticaja namijenjenim savjetovanju, ulaganju u mehanizaciju, ekološki uzgoj itd. Aktualne informacije za ostvarivanje poticaja kao i aktualne natječaje možete pratiti na stranicama  Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ministarstva poljoprivrede i Programa ruralnog razvoja.

Za kraj, tu su fondovi Europske unije koji funkcioniraju kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. U financijskoj perspektivi 2014. – 2020. na raspolaganju su Vam Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kao i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. Aktualne natječaje vezane za navedene strukturne fondove možete pratiti na web stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1323 .

 

Da li je u prvoj godini poslovanja obrta moguće oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak ?

Da  li sam kao obrtnik u prvoj godini poslovanja oslobođen poreza na dohodak?

Točno. Naime, tijekom prve godine poslovanja niste obavezni plaćati akontaciju poreza na dohodak. Za više informacija o porezu na dohodak i dodanu vrijednost savjetujemo da proučite službene stranice Ministarstva financija RH na linku https://www.porezna-uprava.hr/obrtnici/Stranice/Obrtnici2.aspx .

 

Na koji način mogu otvoriti j.d.o.o. ako sam stalno zaposlen/a?

Da li je moguće otvoriti j.d.o.o. i istovremeno biti zaposlen/a na neodređeno kod drugog poslodavca?

S obzirom na to da ste zaposleni kod drugog poslodavca, imate mogućnost paralelno otvoriti vlastitu tvrtku, odnosno j.d.o.o. Naime, direktor i/ili član uprave su funkcije koje možete obavljati bez zasnivanja radnog odnosa i u tom slučaju niste obvezni uplaćivati si doprinose, jer ih već dobivate u tvrtki gdje ste zaposleni. U slučaju da nemate zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi, tada imate obavezu isplate doprinosa kao član uprave ili se možete zaposliti u svojoj tvrtki i plaćati doprinose kao zaposlenik. U tom slučaju se Vaša plaća i doprinosi smatraju troškovima poslovanja.

 

Koliko  iznose mjesečni troškovi poslovanja j.d.o.o.-a?

Trenutno sam zaposlen na puno radno vrijeme, ali namjeravam otvoriti vlastitu tvrtku, odnosno  j.d.o.o.  Koliko iznose mjesečni troškovi poslovanja j.d.o.o-a ?

Mjesečni troškovi poslovanja j.d.o.o.-a izgledaju po prilici ovako:

Svaka tvrtka mora plaćati porez na dobit od 20 posto, dok za plaće zaposlenima (bez obzira isplaćujete plaću ili ne) plaća porez na dobit od 12 posto uz olakšicu u obliku osobnog odbitka od minimalno 1800 kuna na iznos plaće.

Ako odlučite ući u  sustav PDV-a (a na to ste obavezni samo ako vam je promet iznad 300 000 kuna godišnje) onda 25 % PDV-a plaćate bez obzira da li vam je izdani račun naplaćen ili ne (što može stvoriti probleme kod kašnjenja naplate usluga i proizvoda).

Isto tako, obvezni ste tvrtku prijaviti na nekoj adresi i ako se odlučite sami sebi iznajmiti nekoliko kvadrata svog stana morate to prijaviti Poreznoj upravi te ćete za to plaćati oko 50 kuna mjesečno.

Uz sve to postoji niz parafiskalnih nameta: od spomeničke rente, naknade komori i turističkoj zajednici, porez na reklame, itd.  Oni se računaju ovisno o vrsti posla za koju ste registrirani u sudskom registru tako da postoje varijacije u cijeni, odnosno iznosu koji je potrebno izdvojiti za iste.

Za kraj moramo spomenuti i troškove knjigovođe, koji se kreću od 400 do 1000 kuna mjesečno. U slučaju da vam zatreba pravna pomoć, dobro je znati da se tarife pravnog savjetovanja kreću od 500 kuna po satu (što je minimalna tarifa koju je propisala država).

 

Koliko iznose  troškovi likvidacije j.d.o.o-a?

Koliko prema novom pravilniku iznose troškovi likvidacije j.d.o.o.-a?

Troškovi likvidacije j.d.o.o.-a su od 1. studenog 2015. smanjeni za više od 90% te trenutno iznose oko 600 kuna. Troškovi javnog bilježnika se kreću do 500 kuna, 30 kuna se plaća trgovačkom sudu za promjenu statusa tvrtke dok se troškovi objave likvidacije na stranicama Sudskog registra kreću oko 100 kuna.

 

Na koji način mogu otvoriti tvrtku kao redovan student bez da izgubim studentska prava?

Redovan sam student sam i ne znam što bih smio otvoriti (tvrtku ili obrt), a da ne izgubim studentska prava?

Kada se radi o otvaranju obrta, Zakon o obrtu ne ograničava studente (redovne i izvanredne) da pri nadležnom uredu za gospodarstvo otvore obrt. Međutim, otvaranje obrta za redovnog studenta znači gubitak  studentskih prava, što nije slučaj ako ste upisani na studij u statusu izvanrednog studenta.

Ako se odlučite otvoriti tvrtku, situacija je nešto drugačija. Naime, studenti,i poput svih ostalih punoljetnih građana, mogu osnovati trgovačko društvo. Problem nastaje tek kada se prijavite kao vlasnik i direktor jer tek tada dolazi do gubitka studentskih prava. Međutim, taj propis možete legalno zaobići tako da pri registraciji poduzeća (odnosno trgovačkog društva) sebe imenuje vlasnikom, a nekog od zaposlenika (jer svaka tvrtka mora imati bar jednog zaposlenika) direktorom. Tako kao student poduzetnik zadržavate studentska prava i možete raditi u vlastitom poduzeću, odnosno trgovačkom društvu.

Kako osnovati privatnu polikliniku?

Gdje se mogu informirati o postupku otvaranja poliklinike i kako registrirati tu djelatnost – kao obrt ili tvrtku?

Polikliniku možete osnovati kao zdravstvenu ustanovu ili tvrtku (d.o.o., odnosno j.d.o.o.).   Osim u zdravstvenim ustanovama, zdravstvena djelatnost se može obavljati u  privatnoj praksi, a mogu je obavljati i trgovačka društva. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71710 i 139/10)   fizičke osobe mogu osnovati polikliniku, lječilište, ustanovu za zdravstvenu njegu, ustanovu za palijativnu skrb i ljekarničku ustanovu, a fizičke osobe sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja mogu osnovati i ustanovu za zdravstvenu skrb. Zdravstvene ustanove osnivaju se u skladu s mrežom javne zdravstvene službe koju donosi ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležnih komora. Uvjete i postupak za osnivanje zdravstvenih ustanova, privatne prakse i trgovačkih društava koja provode zdravstvenu djelatnost možete naći na stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi : https://zdravstvo.gov.hr/ .

Za kraj , o otvaranju poliklinike na području Republike Hrvatske se, osim na prije spomenutim linkovima, možete informirati na sljedećim internetskim stranicama:

Kako otvoriti caffe bar –  j.d.o.o. s obzirom na stručnu spremu?

Planiram otvoriti  j.d.o.o. za ugostiteljsku djelatnost (caffe bar) te me zanima da li je za mene kao vlasnika obavezna odgovarajuća stručna sprema (odnosno, zvanje konobar)? Da li sam obavezan zaposliti nekoga tko ima završenu trogodišnju srednju školu za konobara?

S obzirom na to da kafić otvarate kao j.d.o.o., odnosno tvrtku, stručna sprema koju posjedujete ne predstavlja uvjet za mogućnost pokretanja te vrste posla. Na poslovima konobara ste dužni zaposliti osobu koja posjeduje to zvanje / kvalifikaciju jedino u slučaju otvaranje obrta.

Kako otvoriti igraonicu za djecu?

Koja su pravila za otvaranje igraonice za djecu, odnosno, da li mi je potrebna stručna sprema odgojitelja?

S obzirom na to da se radi o djelatnosti koja se odvija kroz direktan rad s djecom, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, a kojime se između ostalog regulira i rad dječjih igraonica, za obavljanje te djelatnosti trebaju biti ispunjeni stručni uvjeti. Te uvjete treba imati vlasnik obrta, a ako nema, ipak može otvoriti obrt jedino u slučaju da na tim poslovima zaposli osobe (obavezno na puno radno vrijeme) koje udovoljavaju tim uvjetima. Dakle, s djecom predškolske dobi mogu raditi isključivo odgajatelji ili učitelji, s višom ili visokom stručnom spremom.

Nadalje, kao vlasnik igraonice obavezni ste od Ministarstva znanosti i obrazovanja ishoditi suglasnost na program rada te predati zahtjev nadležnom uredu državne uprave za otvaranje igraonice, jer mjerila za ustroj takvog programa jednaka su mjerilima za provedbu programa u dječjim vrtićima. Isto tako, igraonice moraju imati rješenje o početku obavljanja djelatnosti, kao i propisane tehničke, sigurnosne i zdravstvene uvjete.

Koja je stručna sprema potrebna za otvaranje specijalizirane trgovine na malo?

Imam više od 10 godina radnog iskustva u radu trgovine na malo te bih voljela otvoriti specijaliziranu prodavaonicu organskom hranom. Zanima me da li je za taj tip trgovine potrebno zvanje  nutricionist?

Potreba za određenom kvalifikacijom prvenstveno ovisi o tome hoćete li svoju trgovinu organskom hranom otvoriti kao obrt ili tvrtku. Naime, specijalizirana trgovina na malo se prema Zakonu o obrtu  tretira kao vezani obrt, što znači da Vam je za obavljanje te djelatnosti potrebna  završena srednja škola ekonomskog ili komercijalnog smjera ili gimnazija, odnosno zvanje upravni referent / administrativni tajnik (vidi tablicu). Ako ne posjedujete navedena zvanja, svejedno možete otvoriti trgovinu organskom hranom, ali pod uvjetom da na poslovima prodaje na puno radno vrijeme zaposlite osobu koja ima navedenu stručnu spremu, a vi ste navedeni kao vlasnik.  Nadalje, ako se odlučite otvoriti tvrtku, tu je situacija nešto drugačija – u tom slučaju stručna sprema ne predstavlja uvjet pokretanja tog oblika poslovanja.

Donja tablica je izvadak iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima kojime su definirane potrebne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti trgovine na malo u specijaliziranoj prodavaonici:

1

3 – srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

3+ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje

4 – srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju i srednja školska sprema (KV, SSS i SŠS)

4++ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe

5 – majstorski ispit

5* – trgovac

Da li je ulazak u sustav PDV-a obavezan ako želim otvoriti obrt za građevinarstvo i da li je za tu vrstu djelatnosti obavezna odgovarajuća stručna sprema?

Da li je moguće  otvoriti obrt za građevinarstvo, a da ne ulazi u sustav PDV-a te da li mi je za obavljanje te djelatnosti potrebna odgovarajuća stručna sprema?

Moguće  je otvoriti obrt za građevinarstvo bez da ulazite u sustav obveznika PDV-a te niste obavezni to učiniti dok god ne ostvarujete vrijednost isporuka dobara ili usluga veću od 300.000 kuna.

Nadalje, obrt za građevinarstvo se smatra vezanim obrtom, što znači da, ako ne posjedujete odgovarajuću stručnu spremu, odnosno majstorski ispit, potrebno je na predviđena radna mjesta zaposliti osobe koje posjeduju odgovarajuću stručnu spremu, odnosno imaju položen majstorski ispit.