Otvaranje tvrtke

OTVARANJE TVRTKE

d.o.o.  /   j.d.o.o.

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj Vodič za otvaranje tvrtke gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju infografike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.


ODABIR IMENA TVRTKE
 • Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena
 • Pregledate i one tvrtke koje su u stečaju
 • Preporuka odvjetnika je odabrati više imena (radi mogućeg odbijanja od strane suda)
 • Za j.d.o.o. – naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi

ODABIR DJELATNOSTI

 • Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti
 • Poslužite se ovim linkom: NKD 2007.

Važna napomena:

 • Možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista.
 • Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje

SJEDIŠTE TVRTKE

PRILIKOM REGISTRACIJE TVRTKE DUŽNI STE PRIJAVITI ADRESU POSLOVANJA

 • Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
 • Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
 • Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine

JAVNI BILJEŽNIK

Ovjeriti dokumente:

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društvaIzjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Dokumenti:

 • Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
 • Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

BANKA – uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital

 • D.O.O. – 20.000 kn
 • J.D.O.O. – 10 kn

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Dostaviti DZS-u:

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
 • RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
 • Kopija OIB-a tvrtke
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna
  broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje dokument „Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta“ – možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu


IZRADA PEČATA

PEČAT SADRŽI NAZV DRUŠTVA

 • Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar

OTVARANJE RAČUNA U BANCI

Dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Radi se prijenos temeljnog kapitala sa privemenog računa na novootvoreni žiro

PRIJAVA NA POREZNU UPRAVU

Dokumentacija:

 • Set rješenja od registracije kod Trgovačkog suda
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi

 

Za j.d.o.o.

 • Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid :

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
 • Potpisni karton
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora

PRIJAVA NA HZMO

Dokumentacija:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu u sudski registarObavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
 • Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

Za j.d.o.o.

 • Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da sena uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid:

 • Ugovor o radu

 

PRIJAVA NA HZZO

Dokumentacija:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2 )
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

Za j.d.o.o.

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Ugovor o radu
 • Radnu dozvolu, ako je zaposlenik strani državljanin

ODLUKA NADLEŽNOG
UPRAVNOG TIJELA

Dokumentacija:

 • Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i
  drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sudu

Razlike između d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

D.O.O. J.D.O.O.
Temeljni kapital (min.) minimalno
20.000,00 kn
10,00 kn,maksimalno
19.999,00 kn
Sudske pristojbe 400,00 kn 60,00 kn
Obavijest o razvrstavanju DZS-a 55,00 kn besplatno
Trošak javnog bilježnika cca 2.500,00 kn cca 500, 00 kn
Broj osnivača neograničen maksimalno 3
Broj članova uprave neograničen samo 1
Prokurist može ne može
Iznos članarine u HGK I. kategorija poduzetnika – ukupna
aktiva: 7.500.000,00 Kuna, ukupni
prihodi: 15.000.000,00 Kuna, imaju do
50 djelatnika – 42,00 Kune mjesečno,
• II. kategorija poduzetnika – ukupna
aktiva: 30.000.000,00 Kuna, ukupni
prihodi: 59.000.000,00 Kuna, imaju
do 250 djelatnika – 1.083,00 Kune
mjesečno,
• III. kategorija poduzetnika – prelaze
dva od tri kriterija za II. kategoriju –
3.973,00 Kune mjesečno.
Od. 1.7.2016. za j.d.o.o.
primjenjuju se
kriteriji za članarine
kao i za d.o.o.