Obrasci

Obrasci

Obrazac zaprimanja klijenta – online

Popis mišljenja SU – Porez na dodanu vrijednost-10.05.2015.

 

Otvaranje tvrtke

 

e-porezna

 

Administriranje tvrtke

 

Fiskalizacija

 

 

Ugovor o pozajmici (tvrtka – fizička osoba)

 

ZAJMODAVAC ZAJMOPRIMAC KAMATA
Fizička osoba Poduzeće Nije obvezna. Ako se plaća, tada za fizičku osobu podliježe s 40% poreza + prirez.
Poduzeće Fizička osoba Obvezna je minimalna kamatna stopa od 3%. Ukoliko se ne obračunava, smatra se da je kamata na navedenu pozajmicu dohodak i obračunavaju porezi i doprinosi.
Poduzeće Poduzeće Obvezna je minimalna kamatna stopa od 7%. Ukoliko se ne obračunava, tada je potrebno zaračunati kamatnu stopu od 7% i povećati osnovicu poreza na dobit.