Minimalni tehnički uvjeti

Kako bi vaše poslovanje od prvoga dana  krenulo u pozitivnom smjeru, od izuzetne je važnosti obratiti pažnju na detalje koji se odnose na osiguravanje optimalnih uvjeta obavljanja djelatnosti, što prvenstveno uključuje pitanje minimalnih tehničkihuvjeta. U tekstu koji slijedi ćemo vam pružiti detaljne smjernice o potrebnoj dokumentaciji i postupku dobivanja svih potrebnih dozvola kako bi vam početak poslovanja prošao što jednostavnije i uspješnije.

Naime,  ako imate registriranu tvrtku ili obrt za obavljanje djelatnosti iz područja prijevoza, turizma, trgovine ili ugostiteljstva, prije početka rada potrebno je ishoditi rješenje kojime nadležno upravno tijelo potvrđuje da oprema za rad prostor ispunjavanju sve propisane uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Dokumentacija potrebna za dobivanje rješenja o minimalnih tehničkim uvjetima:

 1. Zahtjev i upravne pristojbe (potrebno ih je kupiti u knjižarama „Narodne novine“ ili poslovnicama FINA-e);
 2. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za tvrtke), odnosno rješenje o upisu u Obrtni registar (za obrte);
 3. Ugovor o najmu poslovnog prostora;
 4. Vlasnički list;
 5. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji:
 • uporabna dozvola
 • građevna dozvola ili uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove (ako je zgrada starija od 15.02.1968. – projekt postojećeg stanja);Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole;
 1. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (odnosno u slučaju obrta – usklađenost s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima );
 2. Dokaz o ispravnosti električnih instalacija;
 3. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije;
 4. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarna inspekcija);
 5. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se priprema hrana);
 6. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (kada se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci);
 7. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (kada se radi o objektu koji se prvi put otvara);
 8. Dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu;
 9. Plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (odnosi se samo na turističke agencije koje započinju s radom).

 

Napominjemo da podatke o tvrtkama koje izdaju gore navedene isprave i izvješća možete pronaći na web stranicama http://www.hitro.hr/.  Isto tako, sve potrebne uplate možete izvršiti u uredima HITRO.HR čiji vam djelatnici mogu pomoći pri popunjavanju zahtjeva.

Nakon što ste ishodili sve potrebne dozvole i uvjerenja, prikupljenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u ured državne uprave koji je nadležan za pojedinu županiju (odnosno gradsku ispostavu), dok je za Grad Zagreb nadležan Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Popunjeni zahtjev s potvrdama o plaćenim pristojbama i odgovarajućim ispravama predajte u Odsjek za minimalne tehničke uvjete koji će postaviti voditelja postupka. On sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi na teren kako bi se utvrdilo ispunjavanje minimalnih uvjeta potrebnih za vašu tvrtku, odnosno obrt.

Zakonski rok u kojemu će vam biti dostavljeno Rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta  je 15 dana te zaprimanjem spomenutog rješenja možete započeti s obavljanjem gospodarske djelatnosti.

 

Za kraj ističemo kako se o dodatnim informacijama i aktualnim propisima možete informirati na web portalu Minimalni tehnički uvjeti – propisi, obaveze, cijene te se nadamo kako smo uspjeli razjasniti situaciju vezanu za minimalne tehničke uvjete za vašu djelatnost te podsjećamo da nam svoja pitanja, komentare i prijedloge i dalje šaljete na e-mail ili Poslovni-servis facebook stranice .