Knjigovodstvene usluge

Potrebno je razlikovati računovodstvene subjekte čije se zakonitosti i pravila međusobno u mnogome razlikuju:

  • Financijsko, materijalno-robno i upravljačko računovodstvo trgovačkih poduzeća
  • Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika
  • Računovodstvo neprofitnih organizacija

Zajedničke točke ove tri vrste računovodstva su da počivaju na istim računovodstvenim načelima i standardima ali tu svaka sličnost prestaje.

Alternativa knjigovodstvenim servisima za mala i srednja trgovačka društva te obrte-dobitaše u pogledu knjigovodstvenog i računovodstvenog poslovanja je gotovo nikakva.

Veliki obujam poslova, opreme i znanja kojima je potrebno raspolagati čine neisplativim vlastitu organizaciju računovodstvenog i knjigovodstvenog upravljanja poduzećem odnosno obrtom. Stoga je odabir pravog partnera na još uvijek neorganiziranom trzištu računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga od velikog utjecaja za uspješno poslovanje i opstanak poduzetnika. Isto se odnosi i za neprofitne organizacije kao i za manje proračunske korisnike (kako državnog proračuna tako i jedinica regionalne i lokalne samouprave).