Izvještavanje

Zakonom je propisana određena vrsta i dinamika izvještavanja, no različiti izvještaji mogu poslužiti i za ispravno i pravovremeno donošenje poslovnih odluka.

Vrste izvještaja i izvještavanja:

  • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama
  • zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima
  • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima
  • izrade i provjere kreditnih upitnika te komunikacija s bankama
  • izrada dokumentacije za potrebe leasing kuća (operativni,financijski leasing)

U slučaju specifičnih zahtjeva kod vrste i sadržaja izvještavanja, možemo se prilagoditi očekivanjima klijenata.