BESPOVRATNA SREDSTVA (NATJEČAJI)

 1. BESPOVRATNA SREDSTVA/NATJEČAJI
  Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza, KK.03.2.2.04
  Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijava
  Tema/sektor Poduzetništvo, inovacije
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 15. veljače 2019. godine – 29. lipnja 2020. godine
  Iznosi sredstava 150.000.000,00 HRK
  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga
  Prihvatljive aktivnosti 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Dokaz o iskazanom interesu tržišta u slučaju prilagodbe razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, te Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je priložiti u Prijavni obrazac u karticu Prilozi, sekciju Prilozi i ostala obavezna dokumentacija. Može obuhvaćati sljedeće:

  a. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

  b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

  c. Revizija Studije izvedivosti,

  d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

  e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

  2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:

  a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

  b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

  c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

  d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

  e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

  f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

  g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna.

  Predviđeni intenzitet potpore – do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje.

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

   

  Znakovi kvalitete KK.03.2.1.11.
  Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijava
  Tema/sektor Poduzetništvo, znakovi kvalitete
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 10. rujna 2018. godine¸- 29. lipnja 2020. godine do 15:00:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
  Iznosi sredstava 5.000.000,00 HRK – sredstva namijenjena za I i II skupinu JP(R)S

  2.500.000,00 HRK -sredstva namijenjena za III i IV skupinu JP(R)S.

  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSPovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju traženu kvalitetu ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije ili kreativnosti.

  Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

  Prihvatljive aktivnosti Vaučer se izdaje samo u svrhu ostvarivanja prava uporabe korištenja znakova kvalitete (prihvatljivi troškovi navedeni su u točki 2.9. Uputa za prijavitelje), i to onih koje je korisnik naznačio u svom projektnom prijedlogu, a koji su prihvatljivi za sufinanciranje putem ovog Poziva, odnosno koji će biti isporučeni od strane prihvatljivih pružatelja usluga.

  Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  –          „Hrvatska kvaliteta“

  –          „Izvorno hrvatsko“

  –          „Tradicijski obrti”,

  –          „Umjetnički obrti”.

  Aktivnosti mogu biti prihvatljive samo ukoliko je izdavanje oznake kvalitete provedeno od strane prihvatljivog Pružatelja usluga navedenog u točki 2.1 Uputa. U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za nabavljanje znaka kvalitete za više proizvoda/linije proizvoda/usluga, odnosno više znakova kvalitete pod uvjetom da pravo na korištenje svih traženih znakova traži od istog pružatelja usluge. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja.

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000 kuna HRK.

  Predviđeni intenzitet potpore – do 100%

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

   

  Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2
  Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijava
  Tema/sektor Poduzetništvo, internacionalizacija
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) Od 24.08.2018. – Do 29.06.2020.
  Iznosi sredstava 134.000.000,00 HRK
  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

  Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

  Prihvatljive aktivnosti Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

  –          nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja,

  –          istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,

  –          informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

  Predviđeni intenzitet potpore Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim

  potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  –          za mikro i malo poduzeće 85 %

  –          za srednje poduzeće 65 %.

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

   

  Certifikacijom proizvoda do tržišta, KK.03.2.1.12
  Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijedloga
  Tema/sektor Poduzetništvo, certifikati
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) Od 18.6.2018. – Do 29.6.2020.
  Iznosi sredstava 30.000.000,00 HRK
  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

  Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

  Prihvatljive aktivnosti Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

  Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

  Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna.

  Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi

  1.000.000,00 kuna.

  Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

  Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  –          za mikro i malo poduzeće 85 %

  –          za srednje poduzeće 65 %.

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4486a535-94ba-4ee0-86c5-13aff638806a

   

  POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA Inovacijski vaučeri za MSP-ove, KK.03.2.2.03
  Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijedloga
  Tema/sektor Poduzetništvo, inovacije
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 2. srpnja 2018. godine od 11:00 sati. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 16:00 sati.
  Iznosi sredstava 50.000.000,00 HRK
  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

  Pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

  Prihvatljive aktivnosti Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  – Testiranje proizvoda, usluge ili procesa

  – Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa

  – Demonstracijske aktivnosti

  – Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:

  –          85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S

  –          80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S

  –          75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S

  –          70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2

   

  Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme) KK.03.2.1.14
  Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijedloga
  Tema/sektor Poduzetništvo, upravljanje procesima
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 11. lipnja 2018. godine u 11:00 sati.

  Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

  Iznosi sredstava 38.000.000,00 HRK
  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

  Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

  Prihvatljive aktivnosti Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

  –          ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)

  –          ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom iliposlovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskihshema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu

  u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  –          najniži iznos 50.000,00 HRK

  –          najviši iznos 380.000,00 HRK.

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=635a567d-1ea5-424c-9ede-8a44453bf898

   

  Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru
  Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  Tema/sektor Poduzetništvo, socijalna uključenost
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 26.1.2018. – 26.6.2019.
  Iznosi sredstava 7.000.000, 00 kn
  Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
  Predmet/svrha Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara/održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
  Prihvatljivi troškovi –          ulaganje u materijalnu imovinu

  –          ulaganje u nematerijalnu imovinu

  –          ulaganje u vanjske usluge za unaprjeđenje proizvoda i usluga

  –          ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

  –          ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

  –          pripremu projektnog prijedloga za prijavu na Poziv

  –          provedbu nabave za potrebe projekta

  –          reviziju projekta

  –          aktivnosti informiranja i vidljivosti

  –          upravljanje projektom

  –          promicanje horizontalnih načela.

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.) Regionalne državne potpore kroz Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva za grad Vukovar, u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 651/2014 u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po prijavitelju iznosi 500.000,00 kn, a najviša vrijednost 3.000.000,00 kn. U okviru tih potpora maksimalan intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 45 % te za srednja poduzeća 35 %. 2.) Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) kroz Program dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara, u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013 u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po prijavitelju iznosi 30.000,00 kn, a najviša vrijednost 500.000,00 kn. U okviru tih potpora maksimalan intenzitet potpore za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 85 %
  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

   

  RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU BELOM MANASTIRU KK.08.2.1.12
  Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  Tema/sektor Poduzetništvo, socijalna uključenost
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 26.1.2018. – 26.6.2019.
  Iznosi sredstava 4.250.000, 00 kn
  Prihvatljivi prijavitelji Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici
  Predmet/svrha Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Belog Manastira. Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Belog Manastira s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.
  Prihvatljive aktivnosti ·         ulaganje u materijalnu imovinu

  ·         ulaganje u nematerijalnu imovinu

  ·         vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

  ·         priprema prijave na ovaj Poziv (prihvatljiva od dana objave Poziva)

  ·         provedba nabave za potrebe projekta

  ·         informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva

  ·         upravljanje projektom

  ·         promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Od 30.000,00-500.000,00 HRK
  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=38dc2018-9cc0-4ee6-ab44-1962747f1a27&pozivVersionId=a28b0696-da28-4511-a362-9bbb251ee699

   

                                                           RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU KNINU KK.08.2.1.14
  Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  Tema/sektor Poduzetništvo, socijalna uključenost
  Iznosi sredstava 22.250.000, 00 kn
  Prihvatljivi prijavitelji Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici
  Predmet/svrha Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Knina.

  Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

  Prihvatljive aktivnosti ·         ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje  i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

  ·         ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

  ·         ulaganje u materijalnu imovinu

  ·         ulaganje u nematerijalnu imovinu

  ·         vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

  ·         priprema prijave na ovaj Poziv (prihvatljiva od dana objave Poziva)

  ·         provedba nabave za potrebe projekta

  ·         revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva

  ·         informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva

  ·         upravljanje projektom

  ·         promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) A) REGIONALNE POTPORE najniža vrijednost potpore po prijavitelju 500,000,00 (HRK), najviša vrijednost potpore po prijavitelju (HRK) 3.000.000,00

  B) DE MINIMIS POTPORE (POTPORE MALE VRIJEDNOSTI) najniža vrijednost potpore po prijavitelju 30.000,00(HRK), najviša vrijednost potpore po prijavitelju 500.000,00 (HRK)

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5690c238-0b29-4abc-a146-4fe39b6eb801&pozivVersionId=d34b9234-fa15-440e-90ed-4e468d9cbb01

   

  RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU BENKOVCU KK.08.2.1.11
  Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  Tema/sektor Poduzetništvo, socijalna uključenost
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 07.12.2017. do 28.06.2019.
  Iznosi sredstava 11.900.000 00 kn
  Prihvatljivi prijavitelji Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici
  Predmet/svrha Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Benkovca.

  Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

  Prihvatljive aktivnosti ·         ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje  i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

  ·         ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

  ·         ulaganje u materijalnu imovinu

  ·         ulaganje u nematerijalnu imovinu

  ·         vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

  ·         priprema prijave na ovaj Poziv (prihvatljiva od dana objave Poziva)

  ·         provedba nabave za potrebe projekta

  ·         revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva

  ·         informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva

  ·         upravljanje projektom

  ·         promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Regionalne državne potpore 500.000,00-3.000.000,00

  Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) 30.000,00-500.000,00

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=34c8503b-e5db-4ad7-aab6-f566140b7036

   

  RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U PETRINJI KK.08.2.1.10
  Vrsta natječaja Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  Tema/sektor Poduzetništvo, socijalna uključenost
  Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 07.12.2017. do 28.06.2019.
  Iznosi sredstava 21.250.000,00 HRK
  Prihvatljivi prijavitelji Mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici
  Predmet/svrha Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

  Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

  Prihvatljive aktivnosti ·         ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje  i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

  ·         ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

  ·         ulaganje u materijalnu imovinu

  ·         ulaganje u nematerijalnu imovinu

  ·         vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

  ·         ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

  ·         priprema prijave na ovaj Poziv (prihvatljiva od dana objave Poziva)

  ·         provedba nabave za potrebe projekta

  ·         revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva

  ·         informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva

  ·         upravljanje projektom

  ·         promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva

  Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) A) REGIONALNE POTPORE najniža vrijednost potpore po prijavitelju 500.000,00 (HRK), najviša vrijednost potpore po prijavitelju 3.000.000,00 (HRK)

  B) DE MINIMIS POTPORE (POTPORE MALE VRIJEDNOSTI) najniža vrijednost potpore po prijavitelju 30.000,00 (HRK), najviša vrijednost potpore po prijavitelju  500.000,00 (HRK)

  Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6&pozivVersionId=6dba021e-5cc8-42a8-83f8-ddf9f8f9d4de